Mokykla pastatyta 1935 m. Projektą paruošė apskrities inžinierius J. Mazelis. Tai buvo modernus dviejų aukštų mūro pastatas J. Basanavičiaus g. 17. 1944 m. ji buvo paversta į karo lauko ligoninę. 1947 m. šiltinės epidemija čia suguldė šimtus vilkaviškiečių. 1956 m. mokykla paaukštėjo vienu aukštu, tačiau pakeitimai nesuardė, o darniai papildė nuosaikią tarpukario modernizmo architektūros kompoziciją.

Šaltiniai:
1.    Brazauskaitė, J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD

_____

(Visited 2 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window