Mokykla pastatyta 1935 m. Projektą paruošė apskrities inžinierius J. Mazelis. Tai buvo modernus dviejų aukštų mūro pastatas J. Basanavičiaus g. 17. 1944 m. ji buvo paversta į karo lauko ligoninę. 1947 m. šiltinės epidemija čia suguldė šimtus vilkaviškiečių. 1956 m. mokykla paaukštėjo vienu aukštu, tačiau pakeitimai nesuardė, o darniai papildė nuosaikią tarpukario modernizmo architektūros kompoziciją. 1969 m. Vilkaviškyje pastačius naują mokyklą ir į ją perkėlus S. Nėries vidurinę mokyklą, ši mokykla tampa aštuonmete. 1969-1986 aštuonmetė mokykla. 1986 m. pavadinta nepilna vidurine mokykla. 1986-1989 nepilna vidurinė mokykla. 1989 m. pavadinta devynmete mokykla. 1989-1999 devynmetė mokykla. 1999 m. pavadinta pagrindine mokykla. 2016 m. suteiktas „Ąžuolo” progimnazijos vardas.

Šaltiniai:

  1. Brazauskaitė, J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD
  2. Mičiulienė, E. „Ąžuolo” paunksnėje vietos užteko visiems. 2016. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=39937
  3. Vilkaviškio „Ąžuolo” progimnazija. Prieiga internete https://azuolopro.lt/index.php/progimnazija/mokyklos-istorija/

_____

(Visited 67 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window