Vilkaviškio ligoninė V. Pietario g. 8 buvo atidaryta 1915 m. Joje dirbo gydytojai: J. Kudirka, J. Tekorius, felčeriai Tarasiukas ir Viltrakis, seselė Retnerytė ir O Varanauskienė. Vėliau dirbo K. Nasvytis, E. Račkauskas, A. Babelis. Pokario metais čia buvo įrengtas siuvimo fabriko bendrabutis. Beje minėtas pastatas per karą buvo netekęs stogo. Atstatant buvo įrengti kambariai pastogėje. Pastatas mūrinis, dviejų aukštų su dvišlaičiu stogu. Stogas dengtas šiferio lakštais. Pietvakarinėje pusėje pridurtas priestatas. Pastato sienos plokštumą skaido karnizai ir langai.

Šaltiniai:

  1. Brazauskaitė, J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD

_____

(Visited 37 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window