Iš šio komplekso išlikęs tik korpusas Vytauto g. 63 su vartų fragmentu ir akmenimis grįstu kiemu. Ant kito korpuso pamatų dabar stovi šarvojimo salės pastatas. Arklidės ir kiti ūkio statiniai išnykę Išlikęs pastatas yra stačiakampio plano formos, vienaaukštis. Pastatą dengia pusvalminės formos stogas. Pastato sienas skaido įvairių dalių langai. Galinio fasado kampai dekoruoti rustais. Pastatas paliktas kaip gyv. namas. Pastato sienoje matyti ankstesnės statybinės medžiagos – raudonų plytų detalių. Minėtas vartų fragmentas šiuo metu prastos būklės.

Šaltiniai:

  1. Brazauskaitė, J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD

_____

(Visited 27 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window