Adresas Nepriklausomybės g. 47. Šioje vietoje ji pastatyta 1932 m. Pirmoji skerdykla Vilkaviškio mieste buvo pastatyta dar 1850 m. Ji stovėjo beveik miesto centre prie Šeimenos upelio (J. Basanavičiaus a.). Minėtas pastatas buvo erdvus, dėl to tilpdavo nemažai skerdžiamų galvijų. Skerdykla perkelta 1880 m, ten, kur stovi dabar pradžios mokykla (Maironio g. 21). Toje pačioje vietoje 1902 m. pastatyta nauja medinė skerdykla, bet dėl blogos higienos ir sanitarinės būklės buvo nugriauta. Nauja pastatyta 1932 m. Nepriklausomybės g. 47. Projektą sudarė Mazelis, o skerdyklai vadovavo veterinarijos gydytojas Kostas Jašinskas. Skerdyklos pastatas su mechaniniais įrenginiais buvo mūrinis, dviejų aukštų. Stogas pagrindinio pastato keturšlaitis su įrengtu mažu dvišlaičiu švieslangiu. Žvelgiant į 1932 m. ir šiandienos fotografijas, akivaizdu, jog objekto pagrindinis fasadas išlaikęs savo paradinę formą. Dabar pastatas privatizuotas.

Šaltiniai:

  1. Brazauskaitė, J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD
  2. Vilkaviškis jau turi gerą elektros šviesą ir jau veikia nauja skerdykla. 1932. Prieiga internete http://tarpukaris.autc.lt/lt/paieska/bibliografija/3044/vilkaviskis-turi-gera-elektros-sviesa-ir-jau-veikia-nauja-skerdykla

_____

(Visited 66 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window