Birutės g., Vilkaviškis Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,20 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre neįregistruotos. Kapines prižiūri UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ Šiaurės g. 20, Vilkaviškis. Istorinė (memorialinė vieta). Kapines prižiūri Vilkaviškio miesto seniūnija, UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“. Vilkaviškio mieste Birutės gatvės gale yra Antrojo pasaulinio karo Sovietų kariuomenės karių kapinės. Kapinės sutvarkytos ir prižiūrimos. Kapinės aptvertos metaline tvora, Šiaurės pusėje dvivėriai varteliai, šalia – vienvėriai. Įėjimas į kapines iš Birutės g. Šiaurės pusės. Teritorijoje išklotas takelis. Granitinės lentelės su mirusiųjų pavardėmis pritvirtintos prie pailgų betoninių stačiakampio formos blokų. Be pagrindinio per centrą stovinčio betoninio bloko, teritorijoje stovi 17 atskirų betoninių stačiakampio formos blokų (du iš jų neturi lentelių su pavardėmis). Į kultūros vertybių registrą objektas įtrauktas, kaip pavienis objektas. 1946 m. į Vilkaviškio miesto tarybinių karių kapines iš 46 aplinkinių kaimų buvo perkelti 33-iosios armijos 2859 karių, žuvusių 1944 m. rugpjūčio 17 dieną, palaikai. Žinomi yra 2502. Prie įėjimo dešinėje pusėje ant memorialinės plokštės parašyta: „šiame kape 357 nežinomi kariai, žuvę 1944-1945 m.,“ kairėje pusėje ant memorialinės lentos parašyta, jog palaidoti 3 Tarybų Sąjungos didvyriai: kapitonas N. Budiukas, leitenantas V. Vasiljevas ir viršila D. Komzarakovas. Kapinių gale ant memorialinių lentų iškalta: „Antrajame pasauliniame kare žuvusiems Tarybų Sąjungos kariams 1941-1945.“ Viena memorialinė lenta su karių pavardėmis dingusi. Memorialas atnaujintas 2005 m. Rusijos Federacijos lėšomis. Kapinių sutvarkymo projekto autorius Vytautas Alkevičius.


Šaltiniai:

  1. Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esancios-kapines/
  2. Brazauskaitė J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui: magistro baigiamasis darbas. – Kaunas: VDU, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD
  3. Vitkauskienė R. Vilkaviškyje pagarbiai perlaidoti karo aukų palaikai Vilkaviškio krašto laikraštis „Santaka“, № 142(3713), 2015 m. gruodžio 5 d. Prieiga internete http://www.lithuania.mid.ru/doc/08122015_li.htm
    _____
(Visited 10 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window