Simbolinis kryžius pastatytas 1990 m. Kapas, kuriame supilta žemė, atvežta iš negrįžusių tremtinių tėviškių. Mažuosius kryžius pastatė Vištyčio apylinkės tremtiniai, kurių šeimų nariai negrįžo iš Sibiro.

Šaltiniai:
1.    Vištyčio progimnazijos mokiniai – Sibiro tremtiniai. 2009. Prieiga internete http://www.vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=616:-vityio-progimnazijos-mokiniai-sibiro-tremtiniai

_____

(Visited 3 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window