Koplystulpis su įrašu „Vilkaviškio krašto knygnešiams atminti. A. Karuža, M. Kačergius, M. Baltūsis, J. Rimša, J. Navickas, P. Oleka, P. Kriaučiūnas, P. Mikalainis, P. Arminas, P. Mašiotas, V. Bagdonas, S. Matulaitis, J. Bagdonas, L. Čėsna, K. Grinius, M. Sedaravičius, Perlyba, V. Palukaitis, J. Kupčinskas, V. Bielskus, S. Pumeris, J. Šmulkštys, A. Mockaitis, P. ir A. Staugaičiai, P. Ir J. Bulvičiai. Muziejaus taryba.“ 1995 m. Autorius Vincas Žvingila. Pastatytas Vilkaviškio krašto  muziejaus direktorės Gabrielės Karalienės iniciatyva.

Šaltiniai:

  1. Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai/ sudarytoja Aušra Valuntaitė-Mickevičienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio krašto muziejus, 2007. – p. 103.

_____

(Visited 39 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window