Medžio drožyba, staliaus darbai.
Gyvena Brigados g. 13, Kybartai
El.paštas eugenijausgildija@gmail.com
Tel.: 868565158

Gimė 1969 m balandžio 30 d. Kybartuose. 1976-1984 m. mokėsi Kybartų Kristijono Donelaičio vidurinėje mokykloje. Nuo pat vaikystės mėgo piešti. Šeimoje darbus iš medžio dirbo tėtis Juozapas ir brolis Vytautas. Šeimoje buvo puoselėjamos tradicijos, meilė medžiui. Todėl 1984 m. įstojo į Kauno Taikomosios dailės mokyklą, 1988 m. baigė ją su pagyrimo diplomu. Įgijo medžio drožėjo specialybę. Besimokant pradėjo drožinėti verpstes, šaukštus, geldas. Patys pirmieji darbai ir buvo verpstės ir prieverpstės.
1987-1988 metais autoriaus darbai buvo eksponuoto Lietuvos tautodailininkų sąjungos „Saulutės“ galerijoje Kaune, tarptautinėje liaudies kūrybos parodoje-festivalyje Tadžikijos sostinėje Dušambėje ir Liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje.

Įgyta specialybė pravertė ir tarnaujant armijoje. Ten savo gabumus išnaudojo apipavidalindamas patalpas, drožinėjo bareljefus, suvenyrus ir kt. Karininkų vaikams pravesdavo jaunųjų medžio drožėjų būrelio užsiėmimus.
Grįžęs iš armijos įsidarbino UAB „Virbalio baldai“, kur šešiolika metų dirbo direktoriaus pavaduotoju, o laisvalaikiu drožinėjo. 1998-2002 m. studijavo Kauno kolegijoje, įgijo interjero elementų konstravimo ir gamybos technologo specialybę. Keletą metų dirbo technologijų mokytoju Vilkaviškio S.Nėries pagrindinėje mokykloje.
Yra pagaminęs įvairių interjero apdailos detalių Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų bažnyčioms: Žaliosios parapijoje, Šv.Roko bažnyčioje suprojektavęs ir pagaminęs altorių ir kryžiaus stočių rėmus, Kauno rajono Viršužiglio Švč. M.Marijos Apsilankymo koplyčioje pagamino altorių (projekto autorius – architektas Liucijus Dringelis), Marijampolės rajone Skardupių bažnyčioje jo gaminti krėslai ir altorius bei Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčioje – krėslai ir paveikslų rėmai (projektų autorius Valentinas Medelis). Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje suprojektuoti zakristijos baldai ir klausyklos. Vieni iš paskutinių darbų – suprojektuoti ir baigiami gaminti suolai Kybartų Eucharistinio išganytojo bažnyčiai.
Nuo 2013 m. – Lietuvos Tautodailininkų sąjungos narys. Dalyvauja įvairiose tautodailininkų mugėse Lietuvoje ir užsienyje. Šiuo metu veiklą vykdo kaip individualios įmonės savininkas. Su žmona Janina augina dukrą ir du sūnus.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

(Visited 175 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window