Kybartietis Vytautas Juzumas nuolat puoselėja ir gražina savo sodybą. Ypač gausiai ją puošia savo medžio darbais.
Gražiosios sodybos savininko žodžiais tariant, jį nuo mažumės traukė augmenija. Nors tėvų šeimoje augo daug vaikų ir mama neturėjo laiko puoselėti namų aplinką, Vytautas ir dabar prisimena kiekvieną mamos darželyje augusią gėlę.
Namus juosia metalinės tvoros, kurias nukaldino pats Vytautas. Metalu apkaltas girnapuses ant grandinių taip pat pats sukabino. Vyras pasakojo, kad net kieme stovinčius traktoriukus susitvėrė pats. Ir akmenys, puošiantys kiemą, surinkti prieš kelis dešimtmečius. Sergstintis įėjimą į kiemą akmuo turi savo istoriją. Jis iškastas statant Vilkaviškio kultūros rūmus net iš 8 metrų gylio.

Vytauto pomėgiu žavisi ir kiti meniškos sielos kybartiečiai. Savo drožinių, pritaikytų sodybos aplinkai, dovanojo tautodailininkas Kajetonas Eismontas.

Šaltiniai:
1.    Kviesulaitienė, E. Sodybos grožį kybartietis puoselėja savo rankomis// Santaka. 2007. Liepos 7 d.
2.    Juzumas Vytautas. Prieiga internete http://www.medinegalerija.lt/dalyvis,535,lt.html

(Visited 49 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window