Alfonsas Hopingas, gyvenantis Astrupe, Visbeko parapijoje, Oldenburgo krašte, Vokietijoje, pirmą kartą į Vilkaviškio rajoną, Alvito kaimą, Alvito Šv. Onos parapiją atvyko 1996 metais. Tuo metu Alvito parapija buvo atgavusi senosios klebonijos pastatą, kuriame buvo sumanyta įkurti vaikų namus, skirtus globoti vaikus iš asocialių šeimų, ypatingą dėmesį skiriant vaikų dvasingumui. Ši mintis patiko atvykusiems svečiams iš Vokietijos, tad 1997 metais buvo pasirašyta partnerystės sutartis su Vokietijos Caritu ir Alfonso Hopingo įkurtu specialiu fondu (parama Alvito vaikų namams). Kiekvienais metais Alfonsas Hopingas su delegacija lankosi Alvite, atveža rūbų, kitos paramos. Materialinės paramos dėka Alvite iš pagrindų suremontuotas parapijos pastatas, kuriame šiuo metu ir įsikūrę vaikų globos namai. Alfonsas Hopingas, kartu su savo šeima, į šią labdaringą veiklą įtraukė apie 600 Visbeko ir Astrupo bendruomenių šeimų bei įmonių. Alfonsui Hopingui Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas už didžiulį įnašą ir labdaringą veiklą rajono žmonėms. Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2009 m.

Šaltiniai:

 1. Apanavičienė, D. Iš vizito Vokietijoje meras tikisi rezultatų / Dangyra Apanavičienė // Santaka. – 2019, rugs. 10, p. 5, 12.
 2. Geradarių dovanos/ Haroldo Andriukaičio nuotr. // Santaka. – 2021, bal. 9, p. 3.
 3. Mičiulienė, E. Rajono ugniagesiai gavo dar vieną vokišką autocisterną/ Eglė Mičiulienė // Santaka. – 2020, gruod. 31, p. 2, 16.
 4. Vokiečiai paminėjo ryšio su Alvitu 20-metį // Santaka. – 2017, rugs. 28, p. 2.
 5. Puodžiūnienė, V. Ačiū už prasmingą 20 metų trunkančią draugystę / Vilma Puodžiūnienė // Santaka. – 2016, bal. 28, p. 3.
 6. Savivaldybės ugniagesius lankė vokiečių delegacija/ Ievos Šlivinskienės nuotr. // Santaka. – 2021, rugpj. 20, p. 2
 7. Svečiai // Santaka. – 2020, liep. 28, p. 1.
 8. Šlivinskienė, I. Rajoną pasiekė labdarių iš Vokietijos paramos siunta / Ieva Šlivinskienė // Santaka. – 2020, gruod. 1, p. 4.
 9. Vilkaviškio rajono garbės piliečiai// Santaka. – 2018, kovo 9, p. 7.
 10. Vitkauskienė, R. Šv. Kazimiero dienos proga Alvitą aplankė labdariai / Renata Vitkauskienė // Santaka. – 2018, kovo 6, p. 2.
 11. Nenėnienė, B. Lietuvą ir Vokietiją suartino daug rankų ir mylinčių širdžių. 2012. prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2012/01/06/zvil_01.html
 12. Puodžiūnienė, V. Ačiū už prasmingą 20 metų trunkančią draugystę. 2016. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=39501
 13. Rajone vieši rajono garbės pilietis Alfonsas Hopingas iš Vokietijos. 2021 Prieiga internete https://vilkaviskis.lt/rajone-viesi-vilkaviskio-rajono-garbes-pilietis-alfonsas-hopingas-is-vokietijos-2/
 14. Vilkaviškio rajono garbės piliečiai. Prieiga internete https://vilkaviskis.lt/apie-vilkaviski/garbes-pilieciai/
(Visited 1 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window