[gimė 1909 10 30 Pilviškiuose, Vilkaviškio aps – mirė 1945 06 07 Krasnojarsko krašte]. Kar mokyklos VI asp. laidos absolventas, ats jaun. leitenantas (1931). Nuo 1933 Vilkaviškio aps. Alvito pradinės mokyklos vedėjas. Nuo 1931 m. iki 1934 m. LŠS narys, Alvito šaulių būrio vadas. 1939 09 01 paskirtas Kybartų pradinės mokyklos mokytoju. 

1941 06 14 NKVD suimtas Kybartuose, metams išvežtas į lagerį Rešotuose, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr. 1943 01 13 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas lagerio. Neišbuvęs viso laikotarpio žuvo lageryje. 1981 01 16 LSSR Aukščiausiojo teismo reabilituotas (po mirties). 2012 09 10 pripažintas laisvės kovų dalyviu (po mirties).

Šaltiniai:

  1. Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953/ [redakcinė komisija: pirmininkė – Birutė Kulnytė … [et al.]. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001-2015. – 10 t.: iliustr., faks., portr.; 29 cm. – (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka). – T. 9 /Vilnius: Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2013 (Vilnius: Spauda). – 512 p.: iliustr., faks., portr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Skiriama Lietuvos kariuomenės 95-mečiui.
  2. Zabielskas, V. Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos/ Vytautas Zabielskas. – Vilnius: [V. Zabielskas], 2021 (Vilnius: Spauda). – 503, [1] p.: iliustr., portr.; 25 cm
(Visited 5 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window