Pirmąją medinę Vištyčio bažnyčią 1566 m. pastatė karalius Žygimantas Augustas. 1700 m. ji sudegė. 1723 m. seniūnas K. Puzinas pastatė naują. Mūrinė bažnyčia pastatyta 1829 m. Vėliau bažnyčia buvo rekonstruota ir padidinta. Buvo pristatyta presbiterija su zakristijomis, dvi koplyčios ir bokštas su aštuoniasiene viršūne. Per Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia apgriauta, po karo atstatyta. Bažnyčia turi klasicizmo bruožų, dvigubo kryžiaus plano, vienabokštė, su apside ir bokšteliu. Dekoratyvumo bažnyčiai teikia akmens, mūro bei skaldos faktūros derinimas su raudonų plytų detalėmis ir baltais tinko apvadais. Šventoriaus tvora aukšta, mūrinė.


Šaltiniai

  1. Kviklys, Bronius Lietuvos bažnyčios. T. 2: Vilkaviškio vyskupija. – 1982. – p. 342 – 344.
  2. Totoraitis Jonas Sūduvos Suvalkijos istorija. D. 1. – Marijampolė, 2003. – p. 550 – 554.
  3. Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas]. – K., 2011. – p. 209.
  4. Kočiubaitis V. Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčiai – 180. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2009/06/05/gkras_01.html
  5. Urbonaitė-Vainienė I. Per Vėlines – netikėta jauno kunigo mirtis. 2014. Prieiga internete http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/per-velines-netiketa-jauno-kunigo-mirtis.d?id=66287236
  6. Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1ty%C4%8Dio_%C5%A0v%C4%8D._Trejyb%C4%97s_ba%C5%BEny%C4%8Dia

_____

(Visited 2 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window