Stirniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.
Tel.: (8 613) 01879
El. paštas: stirniskiai@gmail.com
Pirmininkas – Rima Valaitienė

Bendruomenė įkurta 2010 vasario 17 d. Ši bendruomenė savo veikla siekia vienyti Stirniškių, Suvalkų, Masikvietiškio, Znočkų, Beraginės kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis šių kaimų gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas, skatinti domėjimąsi savo kaimų ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Taip pat plėtoti ryšius su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, plėsti akiratį, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Šaltiniai:

  1. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių informacinis katalogas/ sud. Daiva Riklienė. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.Stirniškių kaimo bendruomenė. Prieiga internete http://www.vbs.lt/12358/sajungos-nariai/seimenos-sen/stirniskiu-kaimo-bendruomene.html
  2. Stirniškių kaimo bendruomenė. Prieiga internete http://www.vilkaviskiovvg.lt/58683/vilkaviskio-rajono-kaimo-bendruomeniu-sajunga/kaimo-bendruomenes/seimenos-seniunija/stirniskiu-kaimo-bendruomene.html

_____

(Visited 5 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window