Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, Šešupės kairiajame krante, santakoje su bevardžiu upeliu. Aikštelė trikampė, pailga rytų – vakarų kryptimi, 23 m ilgio, 10 m pločio vakariniame gale, 3 m žemesniu rytiniu kraštu. Jos vakariniame krašte supiltas 18 m ilgio, 2,5 m aukščio, 14 m pločio pylimas, už kurio iškastas 10 m pločio, 1 m gylio griovys. Pylime yra daug molio tinko. Šlaitai statūs, 8 m aukščio. Aikštelės šiaurinė dalis nuplauta Šešupės, pietinis šlaitas – upelio. Pylime iškastos dvi didelės duobės. Piliakalnis apaugęs lapuočiais. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl paskelbimo kultūros paminklu – 1998-05-19; Nr.612. Paminklo teritorijos plotas 2000 m². Išmatavimai: 50 x 50 m dydžio. 1965 m. piliakalnį žvalgė Istorijos institutas. Jis žinomas ir Matarnų, Slabadų, Zaliesės, Sūduvos bei Šapalų vardais, dar vadinamas Prancūzų kapu. Apsukus pusę didelio Šešupės vingio ties Matarnų kaimu, kairiajame krante galima aplankyti Rementiškių piliakalnį – dvarvietę. Jo žvalgymo metu išsiaiškinta, kad tai ariamo lauko dalis be jokių dirbtinių įrengimų. Arimo paviršiuje rasta stambių senoviškų plytų, čerpių nuolaužų, keli smulkios žiestos keramikos fragmentai. Iš jų sprendžiama, kad 16–17 a. čia stovėjęs dvaras.


Šaltiniai:

 1. Matarnų piliakalnis/ J. Antanaitis// Lietuvos žinios. – 1927, rugs. 28, p. 4
 2. Senovė/ Juozas Antanaitis – 1927, spal. 28, p. 4
 3. Senovė/ Juozas Antanaitis  // Lietuva. – 1927, lapkr. 23, p.4.
 4. Senovė. Leliokų užpuolimas. Titnaginė arklio galva. Ugnies kamuoliai. Vokietukas / Juozas Antanaitis  // Lietuva. – 1927, lapkr. 23, p. 4.
 5. Užnemunės krašto piliakalniai / Petras Tarasenka. – Vilnius: Savastis, 1997, p. 175.
 6. Vitkauskienė, Renata. Sūdava saugo kaimo ir tautos istoriją / Renata Vitkauskienė; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Lietuva – širdy // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2012, liep. 31, p. 5.
 7. Rementiškių piliakalnis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Rementi%C5%A1ki%C5%B3_piliakalnis
 8. Rementiškiai. Prieiga internete http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=739
 9. Rementiškių piliakalnis. Prieiga internete http://wikimapia.org/33832954/lt/Rementi%C5%A1ki%C5%B3-piliakalnis
 10. Rementiškiai. Prieiga internete http://www.maps.lt/katalogas/Vilkavi%C5%A1kio-rajono-savivaldyb%C4%97/Klausu%C4%8Di%C5%B3-seni%C5%ABnija/Rementi%C5%A1kiai
 11. Rementiškių (Šapalų) piliakalnis (Vilkaviškio r.). Prieiga internete http://www.aruodai.lt/paieska2/vaizdas.php?VId=16975
 12. Rementiškių piliakalnis. Prieiga internete http://lietuvai.lt/wiki/Rementi%C5%A1ki%C5%B3_piliakalnis
 13. Daubaras M. Rementiškių, Šapalų piliakalnio, vad. Prancūzų kapu (3696) teritorijos bei vizualinės apsaugos zonos pozonio (Klausučių sen., Vilkaviškio raj.sav. ) archeologinių žvalgomųjų tyrimų projektas. Prieiga internete http://archeologijosdb.kpd.lt/rinkmenos/daubaras_vilkaviskiorsav_rementiskiuk_uk3696.pdf
 14. Vitkauskienė R. Sūdava saugo kaimo ir tautos istoriją. 2012. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=25075

_____

(Visited 10 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window