Pašeimenių k., Bartninkų sen. Vilkaviškio r. sav.
Tel.: (8 699) 88995
El. paštas: alius@kaeser.lt
Pirmininkas – Alius Saukaitis

Bendruomenė įkurta 2003 m. rugsėjo 2 d. Ji vienija 3 kaimų: Pašeimenių, Vaisbūniškių ir Mockabūdžių gyventojus. Bendruomenės tikslas – skatinti gyventojus gerinti savo gyvenimo sąlygas, motyvuoti juos saviugdai ir kultūrinei saviraiškai, sustiprinti solidarumo bei bendruomeniškumo apraiškas, siekti užkirsti kelią socialinės atskirties plitimui, sumažinti priešiškumą bei nepasitikėjimą. Bendruomenė organizuoja narių susitikimus, talkas. Rūpestingai prižiūri turimą turtą, rašo projektus jaunimo užimtumui skatinti. Taip pat organizuoja įvairias šventes: Užgavėnes, Motinos dienos šventę, Jonines, rudens šventę, kalėdinį vaikų karnavalą, Naujųjų metų sutikimą.

Šaltiniai:

  1. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių informacinis katalogas/ sud. Daiva Riklienė. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
  2. Pašeimenių kaimo bendruomenė. Prieiga internete http://www.vilkaviskiovvg.lt/58769/vilkaviskio-rajono-kaimo-bendruomeniu-sajunga/kaimo-bendruomenes/bartninku-seniunija/paseimeniu-kaimo-bendruomene.html

_____

(Visited 48 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window