Pilviškių seniūnija, Vilkaviškio r. sav. Paminklas Žiūrų ežero prieigose 1950 m. birželio naktį iš 22 į 23 d. kautynėse su Marijampolės aps. MGB skyriaus operatyvine grupe ir MGB vidaus kariuomenės 353-iojo šaulių pulko kareiviais žuvusių Tauro apygardos štabo nario Juozo Tamaliūno–Stumbro, Vytauto rinktinės vado Anzelmo Algimanto Matusevičiaus (Matūno)–Neptūno ir partizanų Vygando Matusevičiaus (Matūno), Jono Raulinaičio–Lokio, Juozo Žemaičio–Kanto atminimui. Paminklas atidengtas 2003 m. rugpjūčio 10 d. buvusio Tauro apygardos partizanų ryšininko Romo Rusteikos, Vytauto Šato ir žuvusių partizanų artimųjų rūpesčiu. 1950 m. birželio 22–23 d. Vilkaviškio r. (dabar – Vilkaviškio r. sav.) Žiūrių ir Gudelių k. apylinkėse, pelkėtoje vietoje netoli Žiūrių ežero, MGB vidaus kariuomenės 353-iojo šaulių pulko kareiviai kartu su stribais vykdė karinę čekistų operaciją, kurioje dalyvavo 67 šaulių pulko kareiviai ir 4 karininkai, 30 stribų ir 7 operatyviniai darbuotojai. Partizanams nukovus MGB vidaus kariuomenės seržantą ir eilinį, birželio 23 d. naktį į pagalbą buvo atsiųsti dar 33 šaulių pulko kareiviai. Per kautynes žuvo Tauro apygardos štabo narys Juozas Tamaliūnas-Stumbras, Vytauto rinktinės vadas Anzelmas Algimantas Matusevičius (Matūnas)-Neptūnas, partizanai Vygandas Matusevičius (Matūnas), Jonas Raulinaitis-Lokys ir Juozas Žemaitis-Kantas. Žuvusiųjų palaikai niekinti Šakiuose, Marijampolėje. Vėliau užkasti Marijampolės šiukšlyne.

Šaltiniai:

  1. Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai / [sudarytoja Aušra Valuntaitė-Mickevičienė; dailininkė Agnė Beinaravičiūtė]. – Vilkaviškis: Vilkaviškio krašto muziejus, 2007 (Vilnius: UAB „Logotipas”). – 142 p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 142. – ISBN 978-9955-422-44-0
  2. Žiūrių ežero pakrantė. Prieiga internete http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Vilkaviskis_paminklai.htm

_____

(Visited 3 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window