Paežerių dvaro puošmena – apie 400 metų amžiaus ąžuolas. Legenda pasakoja, kad senasis parko ąžuolas pasodintas Paežerių dvaro įkūrimo proga. Valstybės saugomas nuo 2016 m. Ąžuolo aukštis siekia 30 metrų. Apimtis – beveik pusseptinto metro.

Šaltiniai:
1.    Mičiulienė, Eglė. Dar du medžiai – valstybės saugomų objektų sąraše / Eglė Mičiulienė; Eglės Mičiulienės nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2017, geg. 13, p.1.
2.    Mičiulienė, Eglė. Stiprus vėjas palaužė senąjį Paežerių dvaro ąžuolą / Eglė Mičiulienė; autorės nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Stichija// Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2019, rugs. 17, p.
3.    Dapkūnienė, Stasė, Baliuckienė, Asta, Baltrėnas, Raimondas. AUGALŲ NACIONALINIAI GENETINIAI IŠTEKLIAI LIETUVOS PARKUOSE IR SODYBOSE. 2015. Prieiga internete http://www.agb.lt
4.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų schemų patvirtinimo, sunykusių valstybės saugomų gamtos paveldo objektų išbraukimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo nr. 652 „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 2018. Prieiga internete https://e-seimas.lrs.lt
5.    Mašalaitis, B. Išskirtiniai Sūduvos krašto medžiai. 2019. Prieiga internete https://suduvosgidas.lt
6.    Mičiulienė, Eglė. Stiprus vėjas palaužė senąjį Paežerių dvaro ąžuolą. Prieiga internete http://www.santaka.info
7.    Paežerių dvaras. Prieiga internete https://paezeriudvaras.weebly.com/apie-dvar261.html
8.    Paežerių dvaras. Prieiga internete http://old.ldm.lt
9.    Paežeriuose sutvarkytas dar vienas saugomas medis. 2017. Prieiga internete http://www.santaka.info

_____

(Visited 42 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window