Dvaro g. 23-29, Paežerių k.,  Vilkaviškio rajonas.
Tel.: (8 655) 56963 
El. paštas: auksoragas@gmail.com
Pirmininkė – Laura Kupčinskienė

Bendruomenė įkurta 2008 m. balandžio 24 d. Bendruomenės veiklos tikslai yra šie: vienyti  Paežerių kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis Paežerių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas Paežerių kaimo gyventojams, skatinti domėjimąsi Paežerių kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę, plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį.

Šaltiniai:

  1. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių informacinis katalogas/ sud. Daiva Riklienė. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
  2. Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“. Prieiga internete http://www.vilkaviskiovvg.lt/58679/vilkaviskio-rajono-kaimo-bendruomeniu-sajunga/kaimo-bendruomenes/seimenos-seniunija/paezeriu-bendruomene-aukso-ragas.html

_____

(Visited 10 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window