Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrajame plane 2008 metais Mierčių dvaras dar minimas kaip esantis kultūros vertybių sąraše. Tačiau šiandien jokių duomenų apie jį nebepateikiama nei dvarų duomenų bazėje, nei kultūros vertybių registre. 1983 metais atliktuose kartografiniuose tyrimuose minimi dviaukščiai rūmai, dvejos arklidės. Iki šių dienų iš dvaro sodybos pastatų išlikusios tik vienos arklidės.
Arklidės stačiakampio plano, vieno aukšto, raudonų plytų mūro. Stogas dvišlaitis dengtas šiferiu. Pastatas rekonstruotas: dalyje jo įrengtos gyvenamosios patalpos, kitoje – tvartas. Pusapskritimės langų ir durų angos užmūrytos, iškirstos naujos stačiakampės angos, dalis langų mediniai, kiti plastikiniai. Pastatas priklauso seniūnijai, kaip socialinis būstas. Jame gyvena šeima.

Šaltiniai:

  1. Kupčinskienė, Laura. Vilkaviškio rajono dvarų sodybų paveldas: kultūrinė vertė ir panaudos galimybės. Magistro baigiamasis darbas. – Kaunas, 2013. Prieiga internete https://vb.vdu.lt/object/elaba:1987393/1987393.pdf

_____

(Visited 25 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window