[gimė 1933 m. rugpjūčio 3 d. Kunigiškių kaime – mirė 2008 kovo 12 d.] 1957 metais sukūrė šeimą ir apsigyveno Būdviečių kaime. Būdamas paprastas kaimo žmogus, savamokslis kryždirbys, mylėjo gimtą kraštą, daug įdėjo širdies jį puošdamas. Nors jo sodyba nepažymėta jokiuose turistiniuose maršrutuose, pasigrožėti jo rankų darbo pasakų herojų, gyvūnų skulptūromis atvažiuodavo moksleivių ekskursijos iš Vilkaviškio ir kitų rajonų mokyklų, vestuvininkai. A.Kubilius savo sodybą ir namus nuolat gražino liaudiškais puošmenimis iš medžio. Kryžius pradėjo daryti nuo Atgimimo laikų. Pirmąjį pagamino 1990 metais ir pastatė Piliakalnių kaime. Vėliau jo sukurtus kryžius pasistatė Didvyžių, Būdviečių, Vartų, Lakštučių, Sausininkų, Klėtkininkų, Alvito, Vilkupių ir kitų kaimų gyventojai. Kryždirbys pasistatė kryžių ir prie savo sodybos – kaip padėką Dievui už dovanotą gyvenimą. Vieną jo pagamintą kryžių Pajevonio moksleiviai nuvežė į Kryžių kalną.

Šaltiniai:

  1. Atsisveikinome su kryždirbiu. 2008. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=9336
  2. Nenėnienė B. Kaimo kryždirbys puošia savo sodybą. 2006. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/01/06/laikzmon_03.html
(Visited 162 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window