Kitas objektas įtrauktas į kultūros paveldo vertybių registrą yra Vilkaviškio Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčios šventoriuje stovintis pastatytas kryžius. Tėvo J. Bružiko misijoms atminti. Pirminį šio kryžiaus variantą E. Kliukauskas dirbdino pagal Adomo Varno albume „Lietuvos kryžiai“ publikuotas nuotraukas.  Atstatytas 1987 m. Autorius Algimantas Sakalauskas. Autorius padarė tikslią kryžiaus kopiją, kuri buvo pastatyta senojo paminklo vietoje. Atstatymo iniciatorius – Vilkaviškio parapijos klebonas prelatas Vytautas Gustaitis. Kryžius aukštas, grakščių proporcijų, padarytas iš kvadratinių skerspjūvio rąstų, gausiai išpuoštas drožiniais.

Šaltiniai:
1.    Brazauskaitė J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui: magistro baigiamasis darbas. – Kaunas: VDU, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD

_____

(Visited 6 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window