Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.
Tel.: (8 612) 70941
El. paštas: klambend@gmail.com

Pirmininkas – Karolis Bereika

Bendruomenė įkurta 2003 m. kovo 25 d. Jos tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti. Taip pat vienyti  Klampučių kaimo gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis Klampučių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas kaimo gyventojams, skatinti domėjimąsi Klampučių kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę, plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Šaltiniai:

  1. Bazevičiūtė, Gintarė. Klampučių bendruomenė šventė dešimtmetį / Gintarė Bazevičiūtė. – Rubrika: Po geltona saulėgrąža // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2013, bal. 30, p. 4.
  2. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių informacinis katalogas/ sud. Daiva Riklienė. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
  3. Bazevičiūtė, G. Klampučių bendruomenė šventė dešimtmetį. 2013. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=27536
  4. Ivanauskaitė, L. Klampučių kaimo bendruomenė: „Mes nuėjom istorijos tiltais”. 2018. Prieiga internete https://www.santaka.info/?sidx=47417
  5. Klampučių kaimo bendruomenė. Prieiga internete http://www.vilkaviskiovvg.lt/index,lt,58677.html

_____

(Visited 2 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window