Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.
Tel.: (8 612) 70941
El. paštas: klambend@gmail.com
Pirmininkė – Laima Ivanauskaitė

Bendruomenė įkurta 2003 m. kovo 25 d. Jos tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti. Taip pat vienyti  Klampučių kaimo gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis Klampučių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas kaimo gyventojams, skatinti domėjimąsi Klampučių kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę, plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių informacinis katalogas/ sud. Daiva Riklienė. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
2.    Klampučių kaimo bendruomenė. Prieiga internete http://www.vbs.lt/11772/sajungos-nariai/seimenos-sen/klampuciu-kaimo-bendruomene.html
3.    Klampučių kaimo bendruomenė. Prieiga internete http://www.nvovilkaviskis.lt/organizacija/klampuciu-kaimo-bendruomene/

_____

(Visited 1 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window