Kino teatras „Aušra“ pradėjo veikti 1953 m. Apie 1980-uosius metus buvo uždarytas ir netrukus nugriautas. Jo vietoje stovi pašto pastatas.

Šaltiniai:

  1. Serneckas, A., Zeikus, A. Dvižiedė lelija. Vilnius, 1997.
  2. Brazauskaitė, J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD

_____

(Visited 92 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window