Vyžių Takas-Vyžių Vandens Takas-Vyžių Ženklo Takas-Baltojo Žalčio Takas – Vėžio Takas- Vėžio Žvaigždyno Takas ir t.t.
Šios kelionės metu aplankomi 8 gamtiniu ir istoriniu aspektu įdomiausi Vilkaviškio rajono piliakalniai. Keliauti galima savarankiškai pasinaudojant puikia galimybe gėrėtis įspūdingu kraštovaizdžiu. Maršruto autoriai – VšĮ MENO IR EDUKACIJOS CENTRAS gali suteikti daug papildomos naujos ir naudingos informacijos, įdomų faktų apie genties istoriją ir kultūrinį paveldą: kalbą, papročius, tradicijas, meną. Kontaktiniai duomenys: Adresas: Birutės g. 4-6, Gižai, LT – 70315, Vilkaviškio raj. Mob.tel. +37067126355; El.paštas. menoedukacija@gmail.com. Taip pat – Linas Lukoševičius, tel. 8 682 44672, el.p. balakalnis@gmail.com, Pajevonys, Vilkaviškio raj.
Vyžių Takas jungia šešiolika šventų ežerų: Amudį (Armudiškių); Beržinį; Vygrelį (Vygrį); Graužinį; Sūdelį; Sūduvį; Aklį; Stanelis (Staneliškių); Vyželį (Vištutį); Vyžainį, Vyžtytį (Vištytį); Vyžtaitis (Vištaitis, Pavištaitis, Ūdrinis, Ragucko); Graudelis (užpelkėjęs); Miselis; Dunojų ir Triduonį. Dabartiniu metu jie yra Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos teritorijose. Pavasarį iš visų šventų vietų išteka upeliai, kuri vanduo lygiai toks pat šventas kaip ežeruose. Aplink kiekvieną ežerą, kaip ir aplink kiekvieną šventą vietą, eina trys šventtakiai. Jie sujungti dvylikos metrų pločio šventtakiu, iš abiejų jo pusių eina dvylikos metrų aureolės (šventos vietos sargyba); bendras šventtakio plotis – trisdešimt šeši metrai. Šventtakis vienoje vietoje įeina į ežerą, o kitoje išeina – iki pirmo žiedo, juosiančio ežerą. Prie kiekvieno ežero, taip pat ir prie šventtakio, yra daug maldyklų ir po žinyčią. Svarbiausias Vyžių Tako požymis – prie jo nebuvo nei vienos girios ar bažnyčios, tai reiškia, kad lankytojų maldų tekstai buvo laisvi ir individualūs.

Šaltiniai:
1. Paškauskaitė, I. kelionė Vyžių taku. 2015. Prieiga internete http://www.santaka.info
2. Video informacija. Prieiga internete http://pasakusuduva.blogspot.lt
3. Vyžių takas. Prieiga internete http://pasakusuduva.blogspot.lt
4. Vyžių takas. Prieiga internete http://vistytis.puslapiai.lt

Mašrutas ir vietos

(Visited 43 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window