[gimė 1910 11 11 Vilkaviškio aps.] – Lietuvos kariuomenės karininkas. 1932 10 31 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1936 11 23 pakeltas į leitenantus. Nuo 1940 06 01 3 dragūnų pulko ūkio būrio vadas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 03 paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 617 artilerijos pulko transporto būrio vadu, 1940 12 18 – to paties pulko žvalgybos būrio vadu.

  1. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. IV t. Vilnius, 2004.
  2. Pirmojo Lietuvos prezidento Karo mokyklos kavaleristas Pranas Jasulaitis su žirgu šoka per kliūtį. Prieiga internete https://vdkm.limis.lt/eksponatai/perziura/-/exhibit/preview/190000012019740?s_id=O5d8INBuqChipQty&s_ind=3159&valuable_type=EKSPONATAS
(Visited 48 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window