Saulės g. 8, Didžiųjų  Šelvių k., Šeimenos sen.,  Vilkaviškio r. sav.
Tel.: (8 612) 11987
El. paštas: didiejiselviai@gmail.com
Pirmininkė –  Lina Bakaitienė

Bendruomenė įkurta 2007 m. sausio 16 d.  Šios kaimo bendruomenės nariai siekia, kad žmonės suprastų galintys kartu spręsti iškylančias problemas ir stengiasi į bendruomenės gyvenimą įtraukti visų kartų kaimo gyventojus. Siekiama, kad kuo daugiau gyventojų būtų aktyvūs ir vieningi, bendruomeniški, pilietiški, prisidėtų gerinant ekonomines  ir socialines kaimo gyvenimo sąlygas, taip pat gražinant kaimo aplinką, padėtų sumažinti socialinės atskirties požymius, susitelktų  bendrų naudingų projektų įgyvendinimui. Skatinamas jų sąmoningas suvokimas kad jų aktyvi veikla prisideda prie visos bendruomenės gerbūvio kūrimo ir gyvenimo kokybės gerinimo.
Bendruomenė turi ir savo tradicijas. Kasmet ji organizuoja kaimo šventę „Sueikime kaimynai per Žolinę pabūti“, dalyvauja švarinimo akcijoje „ Darom“. Švenčia kalendorines šventes ( Užgavėnes, Atvelykį, Tris Karalius, Naujuosius metus), palaiko tradicijas ir papročius. Kartą per savaitę moterys šoka linijinius šokius, jaunimas susirenka žaisti stalo žaidimų, mėgstantys kurti užsiima įvairių rankdarbių bei suvenyrų gamyba (karpo, neria vąšeliu, gamina žvakes, muilą, dažo margučius).

Šaltiniai:

  1. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių informacinis katalogas/ sud. Daiva Riklienė. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
  2. Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė. Prieiga internete http://www.vilkaviskiovvg.lt/50341/kaimo-bendruomeniu-verslai-edukacines-programos/didziuju-selviu-kaimo-bendruomene.html
    _____
(Visited 4 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window