by

Stogastulpis K. Baršauskui

2012 m. gegužės mėn. minint žymaus mokslininko, Kauno politechnikos instituto pirmojo rektoriaus, profesoriaus, habilituoto fizikos mokslų daktaro,...

by

Paminklas kunigų seminarijai atminti Gižuose

2012 m. birželio mėn. iškilmingai atidengtas paminklinis akmuo, skirtas Gižuose veikusios kunigų seminarijos 90-mečiui paminėti. Gižuose seminarija...

by

Koplytstulpis pirmajai bažnyčiai Gižuose atminti

2004 metais birželio 11 d. prie bažnyčios buvo pašventintas pirmosios bažnyčios Gižuose atsiradimą primenantis koplytstulpis. Jį pašventino...

by

Paminklas Gižų 400 metų jubiliejui

2013 m. rugpjūčio 3 d., švenčiant Gižų kaimo 400 metų jubiliejų buvo pastatytas šią datą įamžinantis paminklas. Gižai savo pradžią mini nuo...

by

Kompozicija Lietuvos vardo tūkstantmečiui

Kompozicija pastatyta 2009 m. tarp Gižų Šv.Antano Paduviečio bažnyčios ir klebonijos pastatų. Autorius tautodailininkas R.Blažaitis. Šaltiniai:...

by

Paminklas „Žalgirio mūšiui – 600“

Paminklas pastatytas Atgimimo parke Pajevonyje. Kompozicija atidengta 2010 spalio 22 d. Pajevonių miestelyje. Šaltiniai: Pajevonyse šauliai minėjo...

by

Paminklas Pajevonyje žuvusiems partizanams atminti

1945-1947 metais Pajevonyje ir jo apylinkėse buvo išplitusi partizanų veikla. Žuvusiems atminti 1999 metais Pajevonio centre pastatytas paminklas....

by

Paminklas Bambinių kaimui

Kaimas minimas jau XVII a., faktiškai išnykęs XXa. pabaigoje. Prisiminimuose, kuriuos knygelėje apie Gražiškių istoriją pateikė ir Onutės...

by

Paminklas Jonui Basanavičiui

Paminklas pastatytas centrinėje Vilkaviškio aikštėje 1996 m. Skulptorius – Antanas Žukauskas, architektas – Vytautas Balčiūnas. Dailės...

by

Vilko skulptūra

Netoli Vilkaviškio rajono savivaldybės 2011 m. spalio 8 d. pastatyta geležinė vilko skulptūra – miesto įkūrimo legendos simbolis. Skulptūros autorius...

Close Search Window
Uždaryti