Autorius nežinomas. XIX a. pradžia. Geležis. H apie 150. Vietinio kalvio darbo lotyniškų proporcijų kryžius užbaigia šventoriaus rytų dalyje stovinčią  antkapinę koplyčią, įleistas į jos aštuonšlaičio stogo viršų. Priskirtinas juostinių tipui. Vertintinas dirbinio dekoratyvumas, aiški, darni kompozicija, išraiškinga puošyba.

Šaltiniai:

  1. Kontrimas, Česlovas Lietuvos geležiniai kryžiai/ Česlovas Kontrimas. – Vilnius: Mintis, 1991. – p. 217.
  2. Lietuvos sakralinės dailės katalogas/ [redakcinė kolegija: A. Gaižutis (pirmininkas) … [et al.] Kn. 2 Vilkaviškio dekanatas/ [sudarytoja Teresė Jurkuvienė]. – Vilnius: „Gervelė“, 1997 m., p. 75; 90 – 92.

_____

(Visited 8 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window