TO SVIESTELIO GARDUMAS
Tai praktinė pažintinė programa apie sviesto gaminimą ir jo kelią iki stalo. Lankytojai dalyvauja sviesto mušimo procese. Kol mušamas sviestas, pagal amžiaus grupes sprendžiamos užduotys. Pamokos pabaigoje ragaujama naminė duona su pačių programos dalyvių sumuštu sviestu.

SENOSIOS ŽOLININKYSTĖS TRADICIJOS
Daugelis vaikų ir suaugusiųjų nepažįsta vaistinių augalų, nežino jų pritaikymo kasdieniniame gyvenime, sveikatos stiprinime. Vykdant programą supažindinama su žolininkystės tradicijomis, dažniausiai vartojamomis vaistažolėmis ir jų savybėmis. Dalyviai gali pauostyti, paragauti, apžiūrėti įvairius vaistinius augalus, degustuoti jų arbatas. Dalyviai išmoksta atpažinti vaistinius augalus, juos panaudoti savo reikmėms.

ŽAIDIMŲ PYNĖ
Edukacinė programa skirta 1-5 klasių moksleiviams. Programos tikslas – supažindinti su etnokultūra žaidimų pagalba. Pasakojama žaislų atsiradimo istorija, gaminimo procesas, pristatomos medžiagos, iš kurių buvo gaminami žaislai. Edukacinės programos metu dalyviai žaidžia XX ir XXI a. judrius bei loginius komandinius žaidimus, kurių metu susipažįsta su senaisiais buities daiktaiass.

SENOJO RAŠTO PASLAPTYS
Programos tikslas moksleivius supažindinti su pašto atsiradimo istorija, įvairiais gabenimo būdais. Dalyviai susipažįsta su technikos ir technologijų įtaka pašto gabenimui ir pristatymui. Pasakojama apie netikėčiausius ir įdomiausius laiškų siuntimo būdus: pašto balandžiai, oro balionai, lėktuvai, paštininkės katės, laiškai buteliuose ir t.t. Susibūrę į komandas išmoksta naudoti vieną iš slaptų žinučių šifravimo būdų. Edukacijos dalyviai supažindinami su laiškų rašymo būdais, tikra žąsies plunksna dailyraščiu rašo laišką. Susidomėjimo sulaukia laiškai rašomi spausdinimo mašinėle, kurioje vaikai dažniausia pasigenda „delete“ klavišo. Parašytus laiškus dalyviai mokosi užantspauduoti vaško ir rašalo antspaudais. Programos metu visa teorinė medžiaga iliustruojama vaizdine medžiaga ir muziejuje saugomomis filatelijos kolekcijomis.

ORIENTACINIS ŽAIDIMAS „Detektyvas Paežerių dvare”

Orientacinis žaidimas vyks Paežerių dvaro parke. Dalyvių komandos, pagal duotas užduotis turi surasti objektus ar vietas. Šio užsiėmimo tikslas – aktyviai, per pažintį su dvarų kultūros paveldu, ugdyti mokinių sąmoningumą, bei skatinti savarankiškai tyrinėti Paežerių dvaro ansamblio aplinką. Žaidimo uždaviniai: ugdyti vaikų pastabumą, gebėti atpažinti istorijos ir dvarų kultūros detales, aktyviai, savarankiškai tyrinėti. Dalyviai teisingus atsakymus galės surasti žemėlapyje, informaciniuose stenduose ar internete. Prie teisingo atsakymo vietos turi nueiti visa komanda ir įsiamžinti išmaniuoju telefonu. Naudojami metodai: navigavimas, vietų atpažinimas, teksto ar vaizdų paieška informaciniuose stenduose, mįslių įminimas. Siekiama, šio žaidimo ir savarankiško tyrinėjimo dėka, mokiniai geriau įsisavins Paežerių dvaro ansamblio ir Sūduvos krašto dvarų kultūros svarbą. Žaidimą laimi, daugiausiai teisingų atsakymų surinkusi komanda, atlikusi per trumpiausią laiką. Šis užsiėmimas yra skirtas įvairioms klasėms. Klausimų sudėtingumas ir vertinamas skirtingas atsižvelgiant į mokinių amžių.

SUVALKIETIŠKAS TAUTINIS KOSTIUMAS
Programoje lankytojui yra pristatomas XIX a. pab. XX a. per. Suvalkietiškas tautinis kostiumas, analizuojamos jo sudedamosios dalys, audimas ir siuvimas. Moterišką tautinį kostiumą lankytojas gali apsirengti ir su juo nusifotografuoti ekspozicijoje. Programos pabaigoje sprendžiamos užduotys pagal amžiaus grupes. Edukatorius programą veda apsirengęs suvalkietišku tautiniu kostiumu.

LINO PASAKA
Nuo gilios senovės Sūdyvoje buvo auginami linai, susiformavo lininkystės tradicijos. Dabar linai mažai kur auginami, užmirštamos tardicijos, nežinomi su jais susiję darbai ir įrankiai. Daugelis nėra matę linų ir jų produkcijos. Programos tikslas – atgaivinti linininkystės tradicijas, supažindinti su linų auginimo ir apdirbimo darbais, žaliavomis ir jų panaudojimu. Moksleiviai gali ne tik pamatyti, bet ir patys pabandyti dirbti šukočiais, bruktuvėmis, mintuvais, pasimokyti austi staklėmis, iš pakulų nusivyti virvę, iš linų žaliavos pasigaminti dailės darbus ir kt. Ši programa papildys istorijos, gamtos, etninės kultros pamokų temas.

KAIP GYVENO MŪSŲ SENOLIAI
Tai praktinė pažintinė programa apie XIX a. pab. XX a. I-IV dešimtmečio Sūduvos krašto valstiečio kasdieninius darbus ir buitį. Programa pradedama susipažinimu su darbo įrankiais, kurie buvo naudojami žemdirbystėje, javų rūšimis bei valymo mašinomis. Toliau programos dalyviai praktiškai dalyvauja paruošdami grūdus maistui piestoje grūsdami ir rankinėmis girnomis maldami. Buities skyriuje susipažįstama su indais, medžiagomis, iš kurių jie pagaminti, apšvietimo priemonėmis, jų veikimo principais. Programos pabaigoje sprendžiamos užduotys. Edukatorius programą veda apsirengęs suvalkietišku tautiniu kostiumu.

KELIAS NUO GRŪDO IKI DUONOS RIEKĖS
Daugelis jaunimo nežino žemdirbystės darbų, nepažįsta javų. Vykdant programą supažindinama su žemdirbystės tradicijomis, žemdirbystės darbais ir įrankiais. Mokiniai išmoksta senovinių darbų: kulti spragilu, dirbti arpu, rankinėmis girnomis malti grūdus. Susipažindami su javų rūšimis, išmoksta atpažinti grūdus, įvairių javų varpas. Išmoksta senųjų įrankių pavadinimus, juos atpažinti ir apibūdinti.

TAI IŠ SAPNO PASAKĖLĖS PAS VAIKUS KELIAUJA LĖLĖS…

Programa skirta 6-11 metų vaikams. Šios programos tikslas vaikus supažindinti su lėlių atsiradimo istorija, jų rūšimis, medžiagomis iš kurių jos gaminamos. Mažieji lankytojai patys galės pasigaminti lėles iš pačių paprasčiausių medžiagų, kurių gali rasti kiekvienas savo namuose.

RESTAURAVIMO MAGIJA

Programos tikslas supažindinti su restauratoriaus profesija bei muziejinių vertybių nykimo ir išsaugojimo subtilybėmis. Dalyviai susipažįsta su restauratoriaus profesija jo darbu ir svarba kultūros vertybių išsaugojimui. Vaizdinės medžiagos, restauravimo pavydžių pagalba dalyviai supažįsta su restauravimo procesu, naudojamomis priemonėmis, darbo įrankiais. Naudojant restauravimo pavyzdžius dalyviai įvertina paveikslų ant medžio lentos ir drobės restauravimo skirtumus. Naudojant mikroskopą dalyviai gebės palyginti skirtingų audinių ir siūlų struktūrą. Edukacinės programos metu patys trumpam gali pabūti restauratoriais – išmokti pasigaminti klijus, gruntą, atkuri trūkstamus piešinio fragmentus. Dalyviai turi galimybę pamatyti restauruojamus muziejaus eksponatus.

MATAI IR MATAVIMAS SENOVĖJE

Edukacinė programa „Matai ir matavimas senovėje“ skirta 1-9 klasių mokiniams. Programoje moksleiviai supažindinami su matavimo atsiradimo istorija, matavimo būdų ir priemonių raida. Moksleiviai supažindinami su įvairių laikų matais, mokosi juos atpažinti ir jais naudotis. Žaisdami, spręsdami kryžiažodžius, atlikdami kūrybines užduotis įtvirtina gautas žinias. Ši edukacinė programa papildo matematikos ir istorijos programų temas, ugdo socialinio gyvenimo įvairiais laikais sampratą.

PIEMENĖLIŲ DŽIAUGSMAI IR RŪPESČIAI

Programa skirta darželinukams ir 1–5 klasių mokiniams, besidomintiems senosiomis lietuvių darbo ir švenčių tradicijomis. Galėsite pasijusti mažaisiais piemenukais: pasipuošę jų apdarais švęsime Jurgines ir Sekmines, prisiminsime senuosius ganymo papročius, žaisime, dainuosime, mokysimės burtų. Šeimininkė pavaišins sūriu ir riestainiais. Galbūt ir gudrusis dėdė Lapinas užsuks į svečius…

PASAULIO PINIGŲ ISTORIJOS

Edukacinės programos metu supažinsite su numizmatikos kilme, pinigų sistemos ir apyvartos istorija, išgirsite įdomių pasakojimų apie paslaptingus lobus, pamatysite piniginių vienetų įvairovę pasaulyje – nuo kriauklių iki akmenų didumo sulig traktoriaus ratu. Pasakosime apie mūsų šalies pinigų istoriją nuo seniausių piniginių vienetų – strypo pavidalo lydinių iki šiandien naudojamų banknotų ir monetų, pateiksime pavyzdžių, saugomų muziejaus fonduose. Programos pabaigoje – staigmena lobių skrynelėje. Programa skirta 1-6 kl. moksleiviams.

KĄ PASAKOJA SENOS MUZIEJAUS KNYGOS

Programos dalyviai susipažins su įdomiausiomis muziejuje saugomomis knygomis – maldaknygėmis, pasaulietinėmis knygomis, išleistomis Lietuvoje (Zavadskio spaustuvė Vilniuje), Tilžėje, Seinuose. Pamatys Vilkaviškyje, M. Pustopedskio spaustuvėje, išspausdintas knygeles. Prisimins rašto ir knygos istoriją, sužinos, kas yra inicialas, skriptorius, akrostichas. Mažieji galės nusipiešti savo pirmąją knygelę, vyresni – kurs savo vardo akrostichą, skaitys ,,graždankos“ tekstą, iššifruos caro armijos kareiviui rašytą laišką, spręs kryžiažodžius (pagal poreikius).

KELIAS NUO GRŪDO IKI DUONOS RIEKĖS

Daugelis jaunimo nežino žemdirbystės darbų, nepažįsta javų. Vykdant programą supažindinama su žemdirbystės tradicijomis, žemdirbystės darbais ir įrankiais. Mokiniai išmoksta senovinių darbų: kulti spragilu, dirbti arpu, rankinėmis girnomis malti grūdus. Susipažindami su javų rūšimis, išmoksta atpažinti grūdus, įvairių javų varpas. Išmoksta senųjų įrankių pavadinimus, juos atpažinti ir apibūdinti.

Kontaktai:
Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus
Dvaro g. 6, Paežerių k., Šeimenos sen., LT-70372 Vilkaviškio raj.
Tel.: (8-342)46268 – direktorė, (8-342)46399 – edukacinų programų užsakymas
El. paštas: administracija@paezeriai.info, vilkaviskiokrastomuziejus@gmail.com

Comments are closed.

Close Search Window