Vilkaviškio miestas yra Lietuvos pietvakariuose, į šiaurės vakarus nuo Marijampolės; rajono savivaldybės, miesto, Šeimenos seniūnijų, katalikų dekanato centras. Per Vilkaviškį teka Šeimena su intaku Vilkauja, iš vakarų prieina Paežerių ežeras. Per miestą eina Marijampolės–Karaliaučiaus (Rusijos Federacija, Kaliningrado sritis) plentas; plentai į Gražiškius, Kudirkos Naumiestį, Pilviškius.
Vilkaviškio pavadinimo kilmė. Vilkaviškio vardo kilmė siejama su Vilkaujos upelio vardu. Išleistoje Vilkaviškio savivaldybės istorijoje pateikta Vilkaviškio vardo kilmė: ,,Lygus Sūduvos kraštas senovėje miškais liūliavo. Jis buvo ir priešams, ir saviesiems nepereinamas. Tik vėliau žmonės pradėjo tuos miškus retinti, kurti naujas sodybas. Mažėjo Sūdavos miškai, lietuvio kirvio paliesti, bet vis dar liko jo dideli plotai: nuo Prienų, dabartinės Marijampolės, vokiečių sienos ligi Nemuno ėjo miškai ir miškai. Tuos miškus raižė upeliai, juose telkšojo pelkės ir balos.
Ne kartą į šituos miškus atkreipdavo akį lietuvis, ieškodamas naujų sodybų, ne kartą į juos mėgino įžengti drąsus medžiotojas, bet jų gilumą kas galėjo pasiekti? Tačiau atsirado vienas drąsuolis, leidosi į miškų gilumą, nebijodamas pelkių, nebijodamas žvėrių. Ilgai klajojęs, rado vieną aiškesnę vietą – dviejų nedidelių upelių santaką. Prie jos netoli buvo plati aukštumėlė, ir čia nutarė perkelti savo sodybą. Grįžęs saviškiams papasakojo apie naujai atrastą sodybą, tik baisėjosi vieno dalyko – daugybės vilkų.
– Prie to upelio tikra vilkauja, tiek daug tų vilkų.
– Tai mes į tą vilkaują ir eisime gyventi? – klausė kiti šeimos nariai.
Ir teko artimesniajam prie aukštumėlės upeliui Vilkaujos vardas.
Atsiskyrė viena šeimyna, nuėjo į miškų tamsumas ir su kitais žmonėmis retai tepasimatydavo. Ir kiti žmonės ne pavarde tą žmogų žinojo, tik kaip Vilkaujos gyventoją. Netrukus jo sodyba išsikirto skynimus, išplėšė kelmus, o puikioje žemėje atsirado derlingos varsnos. Ir pasklido apie tą vilkaujiškį, Vilkaujos gyventoją, gandas po plačias apylinkes, pasiekė net aukštus ponus. Išsirengę į medžioklę, ir jie panoro pamatyti tą vienišą girių gyventoją, žmonių vadinamą Vilkaujiškį.“
Trumpa Vilkaviškio istorija. Vilkaviškis – vienas seniausių Sūduvos miestų. Seniausią datą, kada pirmą kartą buvo paminėtas Vilkaviškio vardas, nurodo Vilkaviškio burmistras A. Sajeta. Jis rašo, kad XVI a. viduryje (apie 1561 m.), žymint Alvito ribas, karalienė Bona Sforca buvo paminėjusi ir Vilkaviškį. Tačiau dažniausiai įvairioje literatūroje minima data yra 1620 m., kuomet buvo pastatyta bažnyčia. 1623 m. pastatyta sinagoga. 1660 m. gavo Magdeburgo teisę ir herbą.
1775 m. buvo 141, 1790 m. – 285, 1800 m. – 314 dūmų. 1781m., 1782 m., 1882 m., 1885 m., 1888 m. degė. Nuo 1777 m. minima parapinė mokykla. 1791 m. gavo turgaus ir prekymečių teisę. 1795 –1807 m. priklausė Prūsijai, 1807 m.–1815 – Varšuvos kunigaikštystei. 1812 06 Vilkaviškyje trumpai buvo apsistojęs Napoleonas I su kariuomene; čia buvo perskaitytas atsišaukimas, faktiškai skelbiantis karą Rusijai. 19 a. pirmoje pusėje veikė 2 mokyklos. 1827 m. buvo 293, 1842 m. – 344, 1860 m. – 375 namai. 1833 m. atidaryta evangelikų liuteronų parapinė mokykla, 1843 m. pastatyta evangelikų liuteronų bažnyčia. 1846 m. veikė 7 odų dirbtuvės. 1861 m. pro Vilkaviškį nutiestas Kauno–Virbalio geležinkelis. 1864 m. įsteigta žemės ūkio padargų gamykla. 1867 m. katalikų parapinė mokykla pertvarkyta į valdinę. 1867–1950 Vilkaviškis buvo apskrities centras. 19 a. antroje pusėje vykdavo 5 prekymečiai, veikė šerių apdirbimo 4 įmonės, spirito rektifikavimo fabrikas, kelios aliejaus spaudyklos. 1881 m. įrengtas telegrafas. 1906 m. mieste įvyko pirmasis lietuviškas vakaras, 1908 m. surengta 18 vakarų ir koncertų. Per I pasaulinį karą nutiestas siaurasis geležinkelis į Naumiestį (1927 išardytas). Lietuvai atkūrus valstybę (1918) Vilkaviškyje veikė žydų gimnazija (1919–40), apie 150 parduotuvių (130 priklausė žydams), šerių įmonė, papirosų fabrikas, 5 malūnai, 2 lentpjūvės, 3 aliejaus spaudyklos, linų fabrikas, 3 ligoninės, 4 vaistinės, 2 spaustuvės. 1926 m. įkurta Vilkaviškio vyskupija, 1930 – 1944 veikė Vilkaviškio kunigų seminarija. 1932 m. Vilkaviškis gavo II, 1935 m. – I eilės miesto teises. 1941 06 22 miestą bombardavo nacių Vokietijos oro pajėgos, sugriautas centras; iš viso per karą sunaikinta apie 90 % Vilkaviškio pastatų (t. p. katedra ir didžioji sinagoga). 1941 07 ir 09 nacių Vokietijos okupacinės valdžios nurodymu netoli miesto, prie kelio į Alksnėnus, nužudyta apie 3000 Vilkaviškio žydų. 1945–1952 apylinkėse veikė Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai. Nuo 1950 m. Vilkaviškis – rajono centras. 1996 m. patvirtintas herbas.
1928 m. buvo įsteigtas miesto sodas, kuris vadinosi „Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio jubiliejui paminėti miesto sodu“. Jame buvo teniso aikštelė, lauko baseinas, šokių aikštelė, kavinė. Karai vėl padarė neigiamą poveikį ir sodas buvo apleistas. 2020 m. jis vėl pritaikytas aktyviam poilsiui ir yra puikus vietinių traukos objektas.
Šiuo metu Vilkaviškyje yra Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra, Šv. Kryžiaus bažnyčia. Kailių apdirbimo (bendrovė Cipel Baltica), statybos (Tiresta, Vilkasta), siuvimo (Žemkalnija) įmonės. Paštas, ligoninė, poliklinika, pirminės, šeimos sveikatos priežiūros centrai. Gimnazija, progimnazija, pagrindinė, pradinė, muzikos, sporto mokyklos, 3 vaikų lopšeliai-darželiai. Kultūros, turizmo ir verslo informacijos, vaikų ir jaunimo centrai, viešoji biblioteka. Krašto muziejus (įkurtas 1958). Vilkaviškio dvaro sodybos rūmai (18 a. vidurys). Šv. Kryžiaus bažnyčioje (1894) – vertingi 19 a. paveikslai (tarp jų – Kristaus plakimas). Spirito fabriko kompleksas (20 a. 1–4 dešimtmetis): istoristiniai administracinis, gamybinis (20 a. pabaigoje iš dalies rekonstruotas), sarginės (priestatas 20 a. 2–4 dešimtmetis), 2 ūkiniai pastatai, vartai (visi 20 a. pradžia), gyvenamasis namas (20 a. 3 dešimtmetis). Kunigų seminarijos pastatų kompleksas (1930, architektas V. Landsbergis Žemkalnis) su ūkiniu pastatu. J. Basanavičiaus gimnazijos pastatas (1884, 1978 iš dalies rekonstruotas). Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra (1884, per II pasaulinį karą apgriauta, vėliau sovietų valdžios nurodymu sunaikinta, 1998 atstatyta, architektas V. Nasvytis ir kiti). Paminklai: Lietuvos nepriklausomybei (1923, 1991 atstatytas), J. Basanavičiaus (1996), V. Kudirkos (1999, abiejų skulptorius A. Žukauskas). Kapinėse – L. Lietuvninko antkapinis paminklas (1937, skulptorius V. Kašuba, 1999 restauruotas).
Leidžiamas rajoninis laikraštis Santaka (nuo 1945).
Vilkaviškio mieste kiekviename žingsnyje gausu istorijos, kurią verta pažinti.

Šaltiniai:
1. Atstatytai Vilkaviškio katedrai 10 metų, 1998-2008 / [sudarytojai Vytautas Gustaitis, Jordanas Kazlauskas, Nerijus Žvirblys, Vilma Anelauskienė, Birutė Nenėnienė, Jonas Vaščėga]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008. – 119, [1] p.
2. Dingusios tautos pėdsakais: iš Vilkaviškio žydų kultūrinio paveldo : [istorinės apybraižos] / [Antanas Žilinskas]. – Marijampolė: Piko valanda, 2015. – 175, [1] p.
3. Dvižiedė lelija : Vilkaviškio miesto istorijos apybraiža / A. Serneckas, A. Zeikus. – Vilnius : [[D. Mickevičiaus firmos „Danielius” l-kla], 1997. – 102, [2] p.
4. Istorija tęsiasi… Gimnazijai penkeri…: [leidinys skirtas Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos penkerių metų jubiliejui] : (2009-2014) / [knygos sudarytojai: Vilma Balandienė, Joalita Arbačiauskienė, Antanas Budrys, Erika Anisimavičienė, Elena Bacevičienė, Vaida Kainauskienė, Valdemaras Sledžius, Daiva Čėsnienė, Andrius Damušis, Reda Viktažentienė, Jurgita Galinskienė, Inga Kaminskienė]. – Vilkaviškis: [UPG Baltic, 2014. – 64 p.
5. Iš Vilkaviškio miesto istorijos puslapių / [sudarytojai Kęstutis Inkrata ir Laura Kupčinskienė]. – [Paežeriai, Vilkaviškio r.]: [Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus], 2019. – 81 p.
6. Kas yra kas: Alytus, Marijampolė, Druskininkai, Kalvarija, Kazlų Rūda, Lazdijai, Šakiai, Varėna, Vilkaviškis / [vyriausiasis redaktorius Arvydas Virgilijus Matulionis]. – Kaunas : Neolitas [i.e. Kas yra kas, 2005]. – 271, [1] p. – (Lietuvos miestai: KYK serija; 3).
7. Lietuvos bažnyčios. T. 2: Vilkaviškio vyskupija. – 1982. – 480 p.
8. Lietuvos miestai: bendri istorijos bruožai: Vilnius, Alytus, Biržai, Kaunas, Klaipėda, Kėdainiai, Kretinga, Marijampolė, Mažeikiai, Panevėžys, Pagėgiai, Raseiniai, Rokiškis, Seinai, Šakiai, Šiauliai, Šilutė, Tauragė, Telšiai, Trakai, Ukmergė (Vilkmergė), Utena, Vilkaviškis, Zarasai (Ežerėnai) / redagavo Juozas Baltakevičius. – Šiauliai: „Mūsų momento” leidinys, 1932. – 288, [1] p.
9. Mes matėme karą: Antrojo pasaulinio karo prisiminimai / sudarytojas Modestas Vizgirda. – [Vilkaviškis]: [Olimpijos spaustuvė], 2010-2014. – 2 d.
10. Mokslinės konferencijos „Vilkaviškis ir jo apylinkės” pranešimų tezės: [Vilkaviškis], 1997 m. liepos 18 d. / Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vilkaviškio krašto muziejus, Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Vilkaviškio rajono savivaldybė: Lietuvos istorijos institutas, 1997. – 19, [1] p.
11. Po Lietuvą : knyga visiems norintiems geriau pažinti gimtąjį kraštą: [pažintinis krašto lobynas : miestai ir miesteliai, bažnyčios, žmonės, vaizdingiausi kraštovaizdžiai, pilys ir dvarai / Algimantas Semaška]. – (2-asis papild. ir atnauj. leid.). – Vilnius: Algimantas: Vieš. įstaiga „Tėviškės trauka”, [2002]. – 719, [1] p.
12. Rajono ekonominės ir socialinės raidos vienuoliktajame penkmetyje faktai ir skaičiai: ([Vilkaviškio] rajono partinės organizacijos XV konferencijos delegatui) / Tarybų Sąjungos KP Lietuvos KP Vilkaviškio RK. – Vilkaviškis : [s. n.], 1985. – 30, [1] p.
13. Synodus dioecesana Vilkaviškensis. – 1934. – 80 p.
14. 1908. Ūkiškų mašinų ir spižinių iždarbinių fabrikas S. Kamberio Vilkaviškyje (Suvalkų rėdyba): nuosava krautuvė ir dirbtuvė „Mariampolėje“ : собственный складъ и мастерская въ Марiамполь: [katalogas]. – [Vilkaviškis]: [Š. Kamber], [1908]. – 36 p
15. Vilkaviškio apskrities tremtinių sąrašas / [leidinį parengė Stasys Dambrava]. – Vilkaviškis: [Olimpija], 1993. – 90 p.
16. Vilkaviškio autotransporto įmonė. Praeitis.: [1959-1962-1992] : [albumas] / [albumo sudarytojas Alvydas Stankevičius]. – Vilkaviškis, [2017]. – [233] p.
17. Vilkaviškio Centrinė rajoninė ligoninė: istoriniai aspektai / Sudaryt. Romualdas Sveikata, Roberta Suprikienė. – Marijampolė: Ramona, [s.n.]. – 46, [1] p.
18. Vilkaviškio gimnazija, 1918-1993: [jubiliej. leid.]. – Vilkaviškis: [B. l.], 1993. – 57 p.
19. Vilkaviškio krašto karžygiai: Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918-1940). – 2012. – 276 p. – Kavaliauskas, Vilius (1951-)
20. Vilkaviškio miesto savivaldybė, 1918-1938 / redagavo redakcinė komisija: A. Sajeta, A. Česna, V. Aušrota ir M. Kleinšteinas. – Vilkaviškis: Vilkaviškio miesto savivaldybės leidinys, 1939. – 94 p.
21. Vilkaviškio muzikos mokyklai 50 / [albumą parengė: Artūras Pečkaitis, Lina Rekevičienė, Lina Kazakevičienė, Kristina Beržanskienė, Dalia Balčiūnienė, Žaneta Alkevičienė, Arūnas Lekešys, Neringa Marčiulionienė]. – [Vilkaviškis: Olimpijos sp], 2014. – 52 p.
22. Vilkaviškio raj. kraštotyros muziejaus 30-metis : 1963-1993 m. kovo 24-oji diena / [Gabrielė Karalienė ir kt.]. – Vilkaviškis: [s. n.], 1993. – 15, [1] p.
23. Vilkaviškio rajono (buvusios apskrities) 1918-1920 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus. – Vilkaviškis: [s.l.], 1998. – 36 p.
24. Vilkaviškio vyskupijai 80 metų / Vilkaviškio vyskupijos kurija. – [Vilkaviškis], [2006]. – 20 p.
25. Vilkaviškis: fotoalbumas / fotografijos Juozo Lukoševičiaus]. – Marijampolė: Piko valanda, [2011]. – 87, [1] p.
26. Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai / [sudarytoja Aušra Valuntaitė-Mickevičienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio krašto muziejus, 2007. – 142 p.
27. Vilkaviškio rajonas / Juozas Čekanavičius, Povilas Jankys. – Vilnius: Mintis, 1982. – 48 p. – UDK: 908(474.5)
28. Vilkaviškio rajono nevyriausybinės organizacijos: [Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos leidinys] / [Vilkaviškio LIONS klubas]. – Vilkaviškis [i.e. Marijampolė]: Idėjų dirbtuvės, 2013. – 78, [5] p.
29. Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos mokytojai/ Janina Kabelkaitė. – [Vilkaviškis: Olimpijos spaustuvė, 2005]. – 118, [1] p.
30. Vilkaviškio skautai, 1920–2020 m. / Eglė Budrytė-Vilbikė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio „Gražinos” skautų draugovė, 2020. – 500 p.
31. Vilkaviškio Šv. Nikolajaus cerkvė, nuo 1922 m. – Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia. Pirmojo pasaulinio karo metų atvirukas // Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje / Regina Laukaitytė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2003. – 315, [1] p.
32. Vilkaviškis: fotoalbumas / fotografijos Juozo Lukoševičiaus]. – Marijampolė: Piko valanda, [2011]. – 87, [1] p.
33. Vilkaviškis: [žvilgsnis iš arčiau: fotoalbumas / tekstą parengė Daiva Juškevičienė. – Marijampolė: Piko valanda, [2008]. – 87, [1] p.
34. „Aną metą jenerolas, kurs laikė Vilkaviškio dvarą, mirdamas paliko pačiai savo kaštu pastatytą ligonbutį …“ : [apie vilkinamą ligoninės statybą ir lėšų rinkimą cerkvės statybai] / Draugaitis // Varpas. – 1894, Nr. 4, p. 64
35. Baigtas restauruoti bibliotekos pastatas / Birutė Pavlovienė // Santaka. – 2003, lapkr. 6, p. 1
36. Istorinis radinys Kaštonų gatvėje / Antanas Žilinskas // Santaka. – 2021, liep. 20, p. 7
37. Į „Maximos” atidarymą plūdo minios / Eglė Kviesulaitienė // Santaka. – 2003, rugpj. 12, p. 1
38. Kas siūloma keliaujantiems po Suvalkiją / Birutė Pavlovienė // Santaka. – 2004, bal. 6, p. 3
39. Ką veiksime atnaujintame Vilkaviškio miesto sode? / Rita Mitkutė-Maddock // Santaka. – 2021, birž. 1, p. 8
40. Miesto centre įsikūrusi kavinukė jau laukia lankytojų / Eglė Kviesulaitienė // Santaka. – 2021, liep. 20, p. 5, 12
41. Miesto laikrodyje bus įrašyti rėmėjų vardai : [pokalbis su Vilkaviškio miesto laikrodžio paramos fondo vadovu Arūnu Simučiu] / [užrašė] Dangyra Apanavičienė // Santaka. – 2021, birž. 4, p. 1, 6
42. Miesto pakraštyje – klajonės kukurūzų labirinte / Toma Birštonė // Santaka. – 2021, liep. 23, p. 1, 8
43. Mokyklos teritorijoje – nauji treniruokliai / Andriaus Grygelaičio nuotr. // Santaka. – 2021, geg. 18, p. 4
44. Nuosprendis Vilkaviškio dvarui: ne būti, o pūti / Eglė Mičiulienė // Santaka. – 2019, vas. 12, p. 1, 5
45. „Pavieto viršininkas … pradėjo zaunyti, juogei mūsų miestui cerkvė būtinai reikalinga …“ : [apie rengiamą koncertą lėšoms cerkvės statybai rinkti, Vilkaviškis] / Keleivis // Varpas. – 1894, Nr. 7, p. 112
46. Prie namo, kuriame gyveno Salomėja Nėris / Kristina Žalnierukynaitė // Santaka. – 2003, lapkr. 20, p. 1
47. „Ši-tą pranešiu apie savo pavieto miestą Vilkaviškį …“ / Paulius // Varpas. – 1891, Nr. 11, p. 172-174
48. Tarpukario vilkaviškiečių verslai, įmonės ir fabrikai / Tomas Sušinskas // Santaka. – 2021, geg. 25, p. 8, 12
49. Vilkaviškio karo komendantūrai – 85 / Danutė Ardzijauskaitė // Santaka. – 2004, vas. 19, p. 4
50. Vilkaviškio katedrą papuošė mozaika / Birutė Nenėnienė // Santaka. – 2003, rugpj. 21, p. 2
51. „Vilkaviškio mergaičių gimnaziją įsteigė ponia Razumieičikienė 1908 met. …” / Mokinė-Vikaviškietė // Ateitis T. 2, Nr. 2 (1912), p. 89-90
52. Vilkaviškio miesto ištakų beieškant / Antanas Žilinskas // Santaka. – 2020, vas. 21, p. 8
53. Vilkaviškio rajonas / Joris Juškauskas // Savivaldybių žinios. – 2020, Nr. 9 (spal. 17), p. 5
54. Vilkaviškio sinagogos vietoje – atminimo ženklas / Ieva Šlivinskienė // Santaka. – 2021, birž. 15, p. 1
55. Vilkaviškio stotį renovuoja uteniškiai / Kristina Žalnierukynaitė // Santaka. – 2003, lapkr. 15, p. 1
56. Vilkaviškis // Savivaldybių žinios. – 2019, Nr. 9 (geg. 11), p. 11
57. Vilkaviškyje statomas agrocentras „Agromax” / Laima Rinkevičiūtė // Santaka. – 2006, rugpj. 17, p. 5
58. Žydų tautos praeitis: jie buvo mūsų kaimynai / Daiva Ambrasaitė // Santaka. – 2004, lapkr. 2, p. 5;

(Visited 123 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window