Vilkaviškio parapijos salė Vytauto g. 83. Pastatas statytas 1938 m., autorius inž. A. Ražaitis (unikalus Nr. 2715). Teritorijos plotas 1200 kv. m. Tinkuotas pastatas yra pailgo stačiakampio plano. Masyvus pastatas monumentalus, pagrindinė fasado kompozicijos dalis asimetriška. Pastato siena aklina, centre ją skaido siauri ir ilgi piliastrais atskirti langai. Nedaug iš sienos plokštumos išsikišusiame rizalite įrengtas portikas. Abu aukštus skaido langai. Formaliai žiūrint sienas skaidantys piliastrai modernizmo stilistikos pastatui suteikia retrospektyvizmo atspalvį, tačiau tūrių komponavimas griežtas. Aklinų ir skaidytų dalių komponavimas aiškiai rodo modernizmo principų įgyvendinimą šiame pastate. 1941-1944 m. pastate veikė kino teatras „Giedra.“ 1963 m. parapijos salėje buvo įkurtas Vilkaviškio krašto muziejus. Vėliau (1997 m.) muziejus persikėlė į Paežerių dvarą. Dabar čia veikia keletas įstaigų.

Šaltiniai:

  1. Brazauskaitė, J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD
  2. Kino teatras „Giedra”. Prieiga internete https://www.europeana.eu/en/item/2021802/LTMKM_Kk_1_N106

_____

(Visited 93 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window