Aliejinė stovi S. Nėries g. 78. Teritorijos plotas 0,05 ha. Tai viena seniausių, dar tebeveikiančių aliejinių Suvalkijoje, spaudžianti aliejų senoviniu būdu su dar prieškariu gamintais įrenginiais. Šiuo metu aliejų malūne spaudžia jau ketvirtoji Karužų giminės karta: savo dukrai Rasai Karužaitei-Gudaitienei malūną perdavė jos tėvas Zetas Karuža. Malūnas – aliejinė įtrauktas į registrą 1996 m., įrašytas kaip privatus pavienis objektas (unikalus Nr. 950).
Vilkaviškio aliejinė – vienas iš senesnių Vilkaviškio pastatų, kurį 1932 m. pastatė vokiečių verslininkas ir naudojo kaip malūną. Po II pasaulinio karo, 1947 m., čia iš miesto centro buvo perkelta aliejinė, tarybiniais laikais priklausiusi buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatui. Į buvusį malūną perkelti ir senoviniai vokiški įrenginiai, pagaminti 1920 m. Ir šiuo metu jais spaudžiamas sėmenų aliejus senoviniu autentišku šaltuoju būdu.
1997 m. Zetas Karuža, R. Gudaitienės tėtis, čia visą laiką dirbęs – sėmenų aliejų spaudęs 45 metus, aliejinę privatizavo, o 2005 m., jam išėjus į pensiją, iškilo klausimas: kas perims verslą – juk sūnų nėra, netgi buvo mintis aliejinę parduoti…
Dukra, Kauno technologijos universitete įgijusi inžinierės specialybę, ryžosi pratęsti gražią šeimos tradiciją (sėmenų aliejų spaudė ne tik Z. Karuža, bet ir jo tėvas bei senelis).


Šaltiniai:

  1. Apanavičienė, Dangyra. Vilkaviškio aliejinė – pati seniausia Lietuvoje/ Dangyra Apanavičienė; Romo Čėplos nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2005, gruod. 3, p. 2.
  2. Nenėnienė, Birutė. Aliejų spaudžia jau ketvirta šeimos karta / Birutė Nenėnienė; autorės nuotr. – Iliustr. // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2009, gruod. 12, p. 6.
  3. Brazauskaitė, J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD
  4. Grigaitytė, L. Sėkmės priežastis – ištikimybė tradicijoms. 2014. Prieiga internete http://mususavaite.lt/vilkaviskio-aliejine-sekmes-priezastis-istikimybe-senosioms-tradicijoms/

_____

(Visited 45 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window