Juozas Stanaitis gimė 1865 08 13 Matarnų kaime. Buvo paskirtas Kariuomenės vadu prie prezidento Stulginskio. Mirė 1925 07 12 Matarnuose. Pranas Stanaitis gimė 1869 02 29, mirė 1936 03 20 – jis taip pat daug nuveikė šalies ūkio kūrime, dirbo geležinkelių statybos inžinieriumi. Stanaičių gimtinė Matarnuose pažymėta paminklu, o visai netoli nuo gimtinės – Slabaduose esančiose kapinėse – broliai atgulę amžinam poilsiui. Apie brolių prasmingus gyvenimus bei darbus byloja net jų kapavietė: jie palaidoti kriptoje. O iš istorijos faktų žinome, jog seniau kriptose buvo laidojami šventieji, kankiniai, vėliau – nusipelnę šventovei asmenys (vyskupai, fundatoriai).

Šaltiniai:

  1. Po Klausučių apylinkes pėsčiomis ir dviračiu. Prieiga internete https://www.vilkaviskisinfo.lt/data/ckfinder/files/Klausuciai.pdf
  2. Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros paveldo  bei kalbos ir  literatūros paveldo objektai. Prieiga internete http://www.nemunas.info/kalba/Vilkaviskis.htm

_____

(Visited 17 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window