Asmenybės

Medelis Valentinas

gimė 1939 04 22 Virbalyje, Vilkaviškio aps. – architektas. 1946-1953 mokėsi Virbalio septynmetėje mokykloje, 1955-1959

Asmenybės

Vytautas Grinius

gimė 1930m. rugsėjo 6 d.Valčiuvos k., Marijampolės raj.  – mirė 2022 m. birželio 27 d..

Juozas Ilgūnas, Vinco

Gimė 1893 m. gruodžio 3 d. Kunigiškių (Laukeliškių) k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio raj.). Mirė 1928

Asmenybės

Tamkevičius Sigitas

gimė 1938 11 07 Gudonių k., Seirijų vls., Alytaus aps. – Romos katalikų bažnyčios dvasininkas, Kauno arkivyskupas emeritas,

Asmenybės

Lukošaitis Antanas

gimė 1926 12 27 Paluobių parapija, Šakių r. – 2001 02 12 Alksnėnų k., Vilkaviškio

Asmenybės

Olekas Juozas

(g. 1955 m. spalio 30 d. Bolšoj Ungute, Krasnojarsko kraštas, Rusija) – gydytojas mikrochirurgas, Lietuvos

Asmenybės

Jaugelis Virgilijus

gimė 1948 09 09 Kaune – 1980 02 17 Kybartuose, Vilkaviškio r. –  Lietuvos katalikų

Asmenybės

Malinauskas Donatas

gimė 1869 03 07 Krėslaukio (dabar – Kraslava, Latvija) dvare – 1942 m. lapkričio 30

Asmenybės

Matulaitis Stasys

gimė 1866  10 24  Stebuliškėse, Liudvinavo vlsč., Marijampolės aps. – 1956 04 10 Vilniuje) – gydytojas, knygnešys, publicistas, spaudos darbuotojas, istorikas. Mokėsi Liudvinavo pradinėje mokykloje. 1886 m. baigė Marijampolės gimnaziją,

Asmenybės

Orintaitė Petronėlė

gimė 1905 02 18Liepalotų k., Būblelių vlsč., Šakių apskr. – 1999 12 16 Los Andželas (2000 m. palaidota Kudirkos

Asmenybės

Kajackas Algimantas – Vincentas

gimė 1932 gruodžio 21 Trakėnų k., Kalvarijos parapijoje –  2015 m. sausio 16 d. Kaunas – Vilkaviškio vyskupijos katedros

Asmenybės

Reims Cécile

gimė 1927 10 19 Kybartuose, Vilkaviškio r.  – 2020 07 18 – grafikė, rašytoja. Anksti

Asmenybės

Žemaitis Juozas

Vyskupas J.Žemaitis MIC. gimė 1926 m. rugpjūčio 30 d. Sparvinių k., Šakių rj. –  2021 m.

Asmenybės

Kazlauskas Donatas

gimė 1958 Trakiškių k., Marijampolės r. – verslininkas. 1980 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto

Asmenybės

Salinger Ralph Herbert Lewis

Ralph Herbert Lewis Salinger gimė 1946 m. Londone. Jis, net nebūdamas vilkaviškietis, myli mūsų kraštą

Asmenybės

Mačys Jonas

gimė 1938 04 18 Igliškėlių k., Marijampolės r. – 2012 10 10 Vilkaviškyje – ekonomistas,

Asmenybės

Hopingas Alfonsas

Alfonsas Hopingas, gyvenantis Astrupe, Visbeko parapijoje, Oldenburgo krašte, Vokietijoje, pirmą kartą į Vilkaviškio rajoną, Alvito

Asmenybės

Butkevičius Algirdas

gimė 1958 11 19 Paežerių k., Radviliškio r. – politikas. 1977 m. baigė Radviliškio rajono

Asmenybės

Carl Gerhard Josef

gimė 1956 m. Vokietijoje – ekonomistas, teisininkas, visuomenininkas. Studijavo universitete ekonomiką, teisę. Žinias gilino JAV,

Asmenybės

Hollekamp Heinrich

gimė 1958 m. Ahaus‘e. (Vokietija) – sodininkas-landšaftininkas  Ahaus‘o Raudonojo Kryžiaus vadovas, visuomenininkas. 1964-1972 lankė Ahaus‘o

Asmenybės

Rijpma Hinne

gimė 1935 m. Sneek-Friesland/NL – statybos inžinierius (antžeminė ir požeminė statyba), visuomenininkas. Nuo 1992 m.

Asmenybės

Heying Bernhard

gimė 1926 m. Heek-Ahle (Vokietija) – administratorius, Vokietijos-Olandijos rytų kontaktų komiteto pirmininkas, šaulys, visuomenininkas. Bernhard

Comments are closed.

Close Search Window